13 626 wniosków o wypłaty 500 plus złożono od początku sierpnia w Katowicach. Do końca września urzędnicy wydali 8056 decyzji o przyznanie świadczeń.