PiS walczy z alkoholizmem. Teraz gminy będą miały zielone światło dla zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na swoim terenie. Powrót do PRL-u? Wtedy to sprzedaż i picie alkoholu możliwe było tylko po 13.00. W piątek 24 listopada nowelizacja zaostrzająca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ostatecznie przegłosowana przez Sejm. Sprawdź główne zmiany wynikające z uchwalenia dokumentu...