Prawie 64 mln zł będzie kosztowała przebudowa kanalizacji deszczowej w Katowicach. W ramach przedsięwzięcia planowanych jest sześć dużych inwestycji w rejonach osiedla Odrodzenia, Kostuchny, w Śródmieściu, ale też w Dąbrówce Małej oraz Brynowie, Dębie i Szopienicach.