W Katowicach, podobnie jak w całym województwie śląskim, z roku na rok ubywa mieszkańców. Dlaczego mieszkańców jest coraz mniej? Co się dzieje? Ile mieszkańców mają Katowice? O powodach takiego stanu rzeczy porozmawialiśmy z ekspertami.