Katowice nie będą siedzibą żadnej z dwóch agencji Unii Europejskiej, które opuszczą Londyn po Brexicie. Polska złożyła ofertę dotyczącą przeniesienia do naszego kraju siedzib Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA), ale jako ich lokalizację wskazano Warszawę.