255 projektów zakwalifikowano do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Tyle też zostanie we wrześniu przedłożonych katowiczanom pod głosowanie. W tej liczbie aż 23 projekty dotyczą całego miasta. Dodajmy, że w tym roku katowiczanie zdecydują, na co wydać aż 24,5 mln zł